Plastyka

Na lekcjach plastyki poznajemy różne techniki. Rysunki suche, mokre, technikę kolażu, witrażu i origami. Lepienie w masach plastycznych takich jak: ciasto solne, masa papierowa i glina ceramiczna. Malowanie na płótnie, szkle i folii. Podczas lekcji, poznajemy różnorodne sposoby komunikowania się poprzez sztukę (komunikacja pozawerbalna - język przestrzeni, koloru, ciała), uczymy się kształtowania otoczenia i form użytkowych (racjonalność, funkcjonalność, estetyka), korzystamy z form wyrazu takich jak komiks, graffiti, czy samodzielnie wymyślony i nakręcony film. Program zajęć podzielony jest na dwie grupy wiekowe.

Klasy 0-III
Zajęcia mają na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata, usprawnić warsztat manualny dziecka, rozwijając małą motorykę, czyli drobne mięśnie dłoni, mają przygotować dziecko do poprawnego pisania. A także mają rozwinąć wyobraźnię. Uczniowie wykonują zadania samodzielnie, a także uczą się wspólnej pracy w grupie.

Klasy IV-VI
Zajęcia mają na celu rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata ucznia, rozwijanie jego zarówno ogólnej jak i plastycznej wrażliwości, rozwijanie umiejętności refleksyjnego patrzenia na otaczający świat, zdobycie umiejętności obiektywnej i subiektywnej oceny zjawisk w kulturze i sztuce.

Zajęcia plastyki prowadzone są z elementami j. angielskiego!

Zobacz nasze prace plastyczne!
 

Miasto nocą

Jesień

Architektura - rysunki
Rysunek     I     II    III     IV    V     VI     VII

Plakaty

  • Wesele   Plakat wykonany przez Magdalenę Łysiak
  • Hamlet   Pracę wykonała Michalina Sylwestrzak kl. 6 plakat Magdalena Łysiak