Program nauczania

Nasz autorski program nauczania jest stworzony z myślą o dzieciach, które poza podstawowymi lekcjami mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań czy talentów.

Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj doskonała wiedza jest ogromnie ważna, ale jeszcze ważniejsze jest umiejętne przekazanie i wykorzystanie w przyszłości tego, czego zostaliśmy nauczeni. Dlatego współczesna edukacja wymaga pobudzania dziecięcej kreatywności i otwartości, bez której ciężko się obejść we współczesnym świecie.


Budowaniu takiej kreatywności, rozbudzaniu drzemiących  talentów, uczeniu otwartego podejścia do samego siebie i do innych ludzi, otwieraniu dusz i serc, służy autorski program, który jest osią działalności szkoły.

Nasze dzieci tak samo aktywnie uczestniczą w zajęciach podstawowych jak i tych o profilach twórczych. Taniec, rytmika, muzyka, plastyka, teatr, kultura, zajęcia techniczne, dykcja- są tu tak samo ważnym narzędziem w kształtowaniu osobowości małego człowieka, jak język angielski, czy matematyka.


Nie oznacza to, że szkoła jest "wylęgarnią artystów", czy fabryką małych geniuszy i profesjonalnych twórców. Autorski program zajęć pomaga wykształcić w dzieciach cechy, które później, już w dorosłym życiu ułatwią im pokonywanie trudności zawodowych i pozwolą na bycie "twórczym" a nie "odtwórczym".
 

Szkoła zapewnia:

 
 • autorski program nauczania opierający się na zajęciach artystycznych

 • wychowanie w duchu poszanowania tradycji, dziedzictwa, rodziny i kultury
 • wysoki poziom nauczania
 • rozwijanie zainteresowań twórczych
 • codzienną naukę języka angielskiego
 • rozszerzoną edukację w zakresie muzyki, plastyki, teatru i kultury
 • Wieczory Artystyczne w warszawskich Teatrach - prezentacja działań uczniów
 • zajęcia świetlicowe, koła naukowe
 • spotkania dla uczniów z ważnymi postaciami świata nauki i kultury
 • program działań społecznych takich jak pomoc dzieciom z Domów Dziecka czy pomoc zwierzętom
 • bezpieczeństwo (monitoring szkoły) oraz rodzinną atmosferę
 • wykwalifikowanych nauczycieli, dla których praca to pasja życia
 • warsztaty psychologiczne dla uczniów
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców
 • wycieczki, zielone szkoły
 • catering
 • organizację Mistrzostw Wiedzy 
 • koncerty podczas rozpoczęcia roku szkolnego
 • uczestnictwo w konkursach i olimpiadach
 • newsletter z bieżącymi informacjami i wydarzeniami
 • Badanie kręgosłupów (dwa razy w roku) urządzeniem Medimouse

Oprócz realizowania podstawy programowej, w ramach czesnego dzieci uczęszczają na takie zajęcia jak:

 • Dykcja - 1 godzina tyg. kl. I-IV,
 • Teatr - 1 godzina tyg. kl. I-IV
 • Teatr - 2 godziny tyg. kl. V-VIII
 • Muzyka/rytmika - 2 godziny tyg, kl. I-VIII
 • Taniec nowoczesny - 1 godzina tyg. kl. I-VIII
 • Język angielski - 5 godzin tyg. kl. I-VIII
 • Język francuski - 2 godziny tyg. kl. V-VIII, 1godzina tyg. kl. IV
 • Informatyka/programowanie - 1 godzina tyg. kl. I-VIII
 • Plastyka z elementami j. angielskiego - 1 godzina tyg. kl. I-VIII
 • Przedmiot „Czytanie” - 1 godzina tyg. kl. I-VI
 • Basen - 2 godziny tyg. kl. II
 • Dodatkowa 1 godzina matematyki tygodniowo
 • Dodatkowa 1 godzina j. polskiego tygodniowo kl. VII
 • Koło:Popołudnie z historią
 • Koło: W kręgu matematyki 
 • Koło muzyczno-wokalne
 • Koło: Literackie podróże
 • Koło: Plastyczne  inspiracje
 • Koło: piątki z angielskim
 • Koło: Kreatywne zabawy
 • Koło: Muzyka plus
 • Klub wolontariatu
 • Zajęcia sportowe w tym: joga, zumba, pilates, fit ball, stretching, zajęcia ogólnorozwojowe, judo, zapasy, kick boxing, samoobrona, treningi obwodowe i funkcjonalne, treningi w strefie kardio

 


 

           

 Dodatkowa, odpłatna możliwość nauki:

 • Gry na fortepianie
 • zajęcia z logopedą
 • Taniec nowoczesny, jazz oraz teatr tańca "Jazzy and art."
 • Sekcja tańca towarzyskiego

 

Zobacz PLAN LEKCJI