Augustów z wycieczką do Wilna

14.05

07.30   zbiórka w PSP 114

08.00   wyjazd z Warszawy

13.00   zakwaterowanie w hotelu, obiad

15.00   zwiedzanie z przewodnikiem Augustowa: Rynek Zygmunta Augusta, Park, kolumna Zygmunta II Augusta, droga spacerowa ul. Mostową, Promenada

19.00   kolacja

20.00 korzystanie z basenu 

15.05

08.00  śniadanie 

08.45  zwiedzanie z przewodnikiem Studzienniczej i opcja II Dolina Rospudy –  rejs statkiem 

13.30 obiad

15.00  spacer bulwarem nad rzeką Nettą, zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego z przewodnikiem

17.30 zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży miejskiej- gimnastyka z POTRiS/ czas na korzystanie z infrastruktury hotelu: basenu, zjeżdżalni

19.00 kolacja połączona z ogniskiem z kiełbaskami

16.05
06:00 śniadanie

06:45 całodzienna wycieczka do Wilna z przewodnikiem: Starówka wileńska, Pałac Prezydencki, Ostra Brama, cmentarz na Rossie, Uniwersytet Wileński, Muzeum im. Mickiewicza, Katedra Wileńska
ok. 14.00 obiad w trakcie zwiedzania 

19:00 kolacja

17.05
08.00 śniadanie

10.00 zwiedzanie Muzeum Ziemi Augustowskiej z przewodnikiem, spacer po Augustowie

14.00 obiad

15.00 gra terenowa

17.00 czas na korzystanie z infrastruktury hotelu: basenu, zjeżdżalni

19.00 kolacja

20.00 dyskoteka

18.05
09:00 śniadanie i wykwaterowanie z hotelu

10.00/11.00 odjazd autokaru do Warszawy

13:00 obiad w trasie

17:30 przyjazd do Warszawy