Kalendarium Roku Szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
4 września 2023r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.
3. Ferie zimowe: 15 stycznia - 28 stycznia 2024r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024r.
5. Egzamin ósmoklasisty - maj 2024r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2024r. 
7. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.