Zajęcia w świetlicy

Anna Ponikowska - Zajęcia w świetlicy

Zostałam nauczycielką, ponieważ nie jestem w stanie wyobrazić sobie innego zajęcia, które pozwoliłoby mi robić to, co lubię. Praca z dziećmi daje mi wiele   radości i satysfakcji. Uwielbiam rozbudzać ciekawość poznawczą i twórcze działanie uczniów.

Podczas różnorodnych zajęć świetlicowych dzieci mogą odnaleźć coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Dobór odpowiednich form pracy w świetlicy kształtuje u dzieci umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość i zdolność do twórczego wysiłku. 

Przede wszystkim kreatywnie spędzamy czas łącząc naukę z rozwojową zabawą.